Me

Jon Fredelius

Kommunikatör, säljare och webbutvecklare

Med en bakgrund som framför allt butikssäljare men även ungdomsledare har jag lång erfarenhet av kund- och personanalys och anpassning av fakta och budskap utifrån givna situationer. Detta har slipats ytterligare genom olika styrelseuppdrag där kommunikation med företag och privatpersoner är vanligt förekommande.

Jag har en kandidatutbildning i Mediedesign vid Luleå Tekniska Universitet (LTU). Till skillnad från många andra designutbildningar är denna akademisk och därmed baserad på forskning och vetenskaplig grund. I kombination med kurser i kognitiv psykologi och socialpsykologi har jag därmed skaffat mig en analytisk förmåga och en förståelse för design och varumärkesprofilering.

Distansstudier i webbutveckling, självstudier och en obegränsad nyfikenhet har givit mig grundläggande färdigheter i hur man skapar interaktiva och lättanvända webbapplikationer med hjälp av ett flertal språk och tekniker. Mitt intresse lutar dock åt JavaScript-hållet och React med Redux vilket är det jag lägger mest krut på i nuläget.

Kunskaper


HTML5
CSS3
LESS
PHP
MVC
Laravel
JavaScript
React/Redux
jQuery
Ajax
SQL
Git

Kodexempel


listIt

listIt

jQuery-modul som omvandlar ord, siffror, tecken eller dylikt separerade av kommatecken till en modifierbar lista.

Exempel och källkod

EVE

EVE

Första upplagan av en lättviktig chatbot skriven i ren JavaScript. Tilltänk användningsområde är som hjälpreda, komplement på omfattande FAQ-sidor etc.

Läs mer och testa

EVE på GitHub

Caesar & Argonauterna

Caesar & Argonauterna

Artist-sida under uppbyggnad, skapad i PHP-ramverket Laravel.

Till sidan

Ajax login

Ajax login

Inloggningsfunktion skapad med Ajax, PDO och PHP session. Work-in-progress.

Kod på GitHub